Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2018

olaff
Mam pewien sekret.
Czasami, raz na tydzień, dwa tygodnie wchodzę na jej Facebooka i patrzę, co u niej. Najczęściej oglądam to zdjęcie, na którym siedzi na schodach.
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea
5071 011f 500
Reposted fromsavatage savatage viajeyjeyjey jeyjeyjey

January 02 2018

7125 4ac2 500
Reposted from2017 2017 viapulchritudo2 pulchritudo2
olaff
Reposted fromgruetze gruetze viapulchritudo2 pulchritudo2
olaff
2037 6ab4 500
Reposted bySyndrom Syndrom
olaff
2035 c388 500
Reposted bySyndrom Syndrom
olaff
2033 4ac2 500
Reposted bySyndrom Syndrom
olaff
2032 aaee 500
Reposted bySyndrom Syndrom
olaff
2031 be70 500
Reposted bySyndrom Syndrom
olaff
2027 9a88 500
Reposted bySyndrom Syndrom
olaff
2023 f7b3 500
Reposted bySyndrom Syndrom
olaff
2020 df13 500
Reposted bySyndrom Syndrom
olaff
2015 cef8 500
Reposted bySyndrom Syndrom

December 24 2017

olaff
1820 8156 500
Reposted bySyndrom Syndrom

December 20 2017

olaff
8166 9003 500
Reposted from2017 2017 viasucznik sucznik
olaff
olaff
7642 335f
Reposted fromardesia ardesia viapulchritudo2 pulchritudo2

December 18 2017

olaff
9665 565e 500
Reposted frombingbangboom bingbangboom
olaff
5358 ce1a 500
Reposted fromelegy elegy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl