Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

olaff
5601 400b 500
Reposted fromBeardedone2017 Beardedone2017

June 08 2018

9097 e5be
Reposted fromkinky kinky
olaff

"Teraz w USA ogłasza się wyniki chyba najdłuższych w historii psychologii i medycyny badań nad szczęściem i zdrowiem ludzi. Zaczęto je robić już w 1938 roku. Do badania zaproszona najpierw kilkuset studentów Harvardu (między innymi Johna Kennedy’ego). Z czasem dołączono do tego mieszkańców Bostonu, ale tym razem ludzi z niskim wykształceniem, często z marginesu społecznego. I pytano ich cyklicznie przez kilkadziesiąt lat: „Co jest dla ciebie sensem życia i źródłem szczęścia?” I większość badanych mając 20-30 lat mówiło, że pieniądze i sława. Koło 40-stki zaczęli mówić różnymi słowami coś, co powtarzali już do śmierci i tym czymś były relacje. Okazało się, że rzeczywistym źródłem szczęścia dla człowieka, który już coś przeżył i popróbował są wyłącznie relacje. Relacje intymne, miłosne, społeczne. To jest podstawowe źródło szczęścia. Co więcej, udało się w tych badaniach wykazać, że ludzie którzy odczuwają spełnienie w obszarze relacji, mają znacznie lepsze parametry przeżycia i zdrowia. Jaki z tego wniosek? Dbaj o swoje ciało i zdrowie, ale dbaj też o relacje, traktując je szerzej niż miłość, bo one decydują w największym stopniu o zdrowiu twojego mózgu. Więc wracając do głównego tematu naszej rozmowy wychodzi na to, że to samotność i niskie poczucie własnej wartości są źródłem największego nieszczęścia".

Z wywiadu z Jackiem Santorskim

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaAmericanlover Americanlover
9928 4da3
Reposted frombwana bwana viafelicka felicka

June 01 2018

olaff
olaff
5342 ee4d 500
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan
olaff
5351 98c0 500
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan
olaff
5467 b8bd 500
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan
olaff
0830 cb40 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2
olaff

May 25 2018

olaff

May 23 2018

olaff
7147 f228 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaPaiMei PaiMei
0113 1c29
Reposted fromjohnkeats johnkeats
5807 11d8 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats
5920 4e85 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats

May 22 2018

8936 18de
Reposted fromjohnkeats johnkeats
7597 6f8f
Reposted fromjohnkeats johnkeats

April 25 2018

olaff
0858 6f85 500
Reposted bydzemer9498 dzemer9498
olaff
0844 4f05
Reposted bydzemer9498Syndrom
olaff
0563 f255 500
Reposted bydzemer9498BrainySyndrompulchritudo2Syndrom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl